Verandermanagement

 

Verandermanagement is eenvoudig geredeneerd het beheersen van veranderingen: Het succesvol invoeren van een verandering. De ervaring leert dat veranderingen gemanaged moeten worden omdat individuele personen en organisaties over het algemeen niet zijn ingericht op verandering. Zij moeten hierin worden gestimuleerd en worden begeleid.

Huidige en gewenste situatie
Een gewenste verandering ontstaat omdat er een verschil bestaat tussen de huidige situatie en de gewenste situatie. Dat kan op het gebied van uit te voeren beleid, organisatiestructuur, processen of ondersteuning door geautomatiseerde systemen. Er gaat iets gebeuren en dat moet goed gebeuren. Dat kan niet alleen maar top-down worden benaderd maar de gewenste eindsituatie moet worden geaccepteerd door de organisatie.

Geniet van de weg naar het doel
In een goed veranderingstraject wordt veel aandacht besteed aan het verkrijgen van draagvlak en voortgang. Dit kunt u borgen door bijvoorbeeld met de medewerkers regelmatig te communiceren over de urgentie van de verandering, de impact en gevolgen van de verandering en de rol van de medewerkers rol in het veranderingsproces.

Als alle betrokkenen zijn gemotiveerd en betrokken genoeg zijn om de verandering te accepteren en te implementeren, zijn zij bereid om tijd en energie te steken in het veranderen. De investeringen in de verandering leiden in de praktijk vaak tot een dip in productiviteit, een piek in de werkdruk maar zullen op termijn leiden tot een verhoogd rendement of voortgaande continuïteit.

Borgen
Essentieel binnen veranderingsmanagement is het borgen van de verandering. Door het belonen van medewerkers die zich hebben onderscheiden met hun inspanningen beloon je de medewerkers die zich proactief hebben ingezet om de verandering te laten slagen. Daarmee laat je ook zien aan de overige medewerkers dat het loont om de verandering volledig te adopteren. Door het opstellen van een programma is het mogelijk de verandering op lange termijn te borgen en werkelijk onderdeel te maken van het dna van de organisatie. Hierdoor geef je voortdurend initiatieven om de veranderingen te handhaven en steeds verdergaand door te voeren.

Veranderen blijft mensenwerk. Flecte helpt u dit doelgericht en pragmatisch op te pakken met voldoende snelheid en voortgang en oog voor de organisatie en haar medewerkers.

 

projectmanagement

 

Organisatieadvies

Diensten-spiegel

Soms is het lastig voor organisaties om vast te stellen waar zij over vijf of tien jaar willen staan. Toch is dit een belangrijk element in het kunnen vaststellen of uw organisatie goed is ingericht.

Een doel is een droom met een deadline
Zoals Cruijff ooit sprak “Zonder doel geen doelpunt”, moet u ook zelf uw doelstellingen gaan bepalen. Flecte kan samen met u deze bepalen en concreet maken en u helpen met het analyseren van de markt of deze doelstellingen reëel zijn. Controleren of uw processen op het gebied van personeel & organisatie, kwaliteitszorg, financieel management, marketing en uw primaire dienstverlening efficiënt en effectief zijn georganiseerd. Dat is waar Flecte voor u een meerwaarde kan bieden.

Concreet en helder
Wij geven concrete adviezen, waarbij de doelstelling is u weer steviger in control te laten zijn van uw eigen onderneming waarbij de onderliggende processen bijdragen aan uw organisatiedoelstellingen.