people-management-strategy

Implemementeren en veranderen is mensenwerk

Posted on Posted in Uncategorized

Er wordt veel gesproken en geschreven over de noodzaak van veranderen in en door organisaties. Men wordt overstelpt met theorieën, zowel over de noodzaak als de wijze waarop. Het is het van belang te constateren of de aangevoerde noodzaak daadwerkelijk aanwezig is of kunstmatig wordt geactiveerd. In het laatste geval is een verandertraject bij voorbaat gedoemd te mislukken. Het succes van verandertrajecten zijn mede afhankelijk van de mensen, die het aangaat, en zij moeten het nut van de verandering overtuigd zijn. Zij zijn meer dan wie ook in staat om de validiteit van de argumenten te doorzien. Hiermee is direct de grootste faalfactor in verandertrajecten benoemd;
”Het onderschatten van degenen die er het aangaat.”

Veranderen is een kwestie van lange adem, waarbij het zaak is de medewerkers gemotiveerd te houden. Hierbij kunnen quick winns een belangrijke rol spelen Dit zijn relatief eenvoudige acties met voor medewerkers een belangrijke impact. Omdat deze soms lastig zijn te definiëren, enkele voorbeelden:

  • doe wat aan de werkplek, verbeter deze
  • vereenvoudig een bureaucratische procedure waar de gemiddelde werknemer zich aan ergert, zoal bijv de declaratieprocedure
  • fleur de omgeving op
  • stel een ideeënbus in en gebruik deze als iemand met een goed idee komt, adopteer dit en laat de desbetreffende persoon het uitvoeren
  • herstel eindelijk een apparaat wat al tijden niet goed werkt

Onderstaand tot slot de volgende wijsheden, die als een rode draad door verandertrajecten lopen:

  • Een veranderingstraject gaat net zo snel als de langzaamste schakel in het proces
  • Wat je in jaren aan krediet hebt opgebouwd, kun je in een ondoordachte minuut verspelen
  • Veranderen is geen kwestie van iets nieuws leren, maar iets ingesleten gedrag afleren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *